SULTAN ABDÜLMECİD 1823-1861

5208 readings

SULTAN ABDÜLMECİD


Doğum / Ölüm: 1823-1861
Saltanat Süresi: 1839-1861

Babasının ölümü üzerine, henüz 17 yaşında iken tahta geçen Abdülmecit, saltanatının dördüncü ayında, ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûn'u nedeniyle, dönemine Tanzimat dönemi denir. 1856'da Tanzimat Fermanı'na ek olarak, Islahat Fermanı'nı da ilan etti. Döneminde dış ve iç borçlanmalar giderek çığ gibi büyüdü.

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı