SULTAN MEHMED VAHIDÜDDIN 1861-1926

5351 readings

SULTAN MEHMED VAHIDÜDDIN

Doğum / Ölüm: 1861-1926
Saltanat Süresi: 1918-1922

Son Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid Han'ın en küçük oğludur. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiğinden, ağabeyi ikinci Abdülhamid Han'ın himayesinde yetişti. 4 Temmuz 1918'de, Mondros Mütarekesi imzalandı. Sultan Vahdeddin, bu mütarekeye imza koyan delegeleri kabul etmedi. 16 Mart 1920'de İstanbul, İtilaf Devletleri tarafından işgal edildi. 10 Ağustos 1920 tarihinde, Sevr Antlaşması imzalandı. Mondros mütarekesine dayanarak Yunanlılar İzmir'i, İtalyanlar Güneybatı, Fransızlar da Güney Anadolu'yu işgal ettiler. Bunun üzerine Türk milleti, bütün imkânlarını seferber ederek, İstiklal harbini başlattı. 

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı