GAFLET VE NAMAZ

3620 readings

NAMAZ KILMAK VE GAFLETE DAİR

 

A'mâk-ı Hayâl (Hayâlin Derinlikleri) yazarı ilk Türk felsefecilerinden, Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi (1865-1914)  Filibeli Ahmet Hilmi yabancı bir gözlemciden aktarıyor...

 

Türkler gayet mükemmel namaz kılan bir kavimdir. Fakat onların ibadetlerinde kelimenin yüce manasıyla çok din aranmamalıdır… Türklerde namaz günlük vazifelerdendir. Kendiliğinden anlaşılır ki, bu vazife elbise giymek, işini yapmak, yemek yemek ve uyumak vazifeleri gibi yerine getirilir. Eskiden beri alışılmış bir adet takip edilir. Ne halde bulunulursa bulunsun ve hal ne kadar elverişsiz olursa olsun namaz kılınır. 

Örneğin; 

A. Konuşma sırasında bir zat amiyane bir hikaye anlatırken, o sırada müezzin ezan okumaya başlamışsa, hikayeyi anlatan hikayeyi keser, namazını kılar, sonra hikayesine kaldığı yerden devam eder… 

 

B. Bir tacir yalan söyler, aldatır, sonra namaz kılar, sonra yalan söylemeye ve insanları kandırmaya devam eder… 

 

C. Bir paşa vahşice bazı zulümler veya cinayet için emirler vermekle meşgüldür; ezan okunduğunu işitir, gayet huzurla seccadesini yayar, sakalını sıvazlar, rahat olduğu kadar muhteşem bir sima ile namazına başlar. Namaz kılındıktan sonra zalimane talimatını vermeye devam eder. 

 

***Çünkü namazı ile vicdanının hiçbir alakası yoktur ve hiç kimse bunda hayret edilecek bir şey görmez, hiç kimse bundan arlanmaz, herkes kılınması gereken zamanlarda namazını kılar ve bununla her şey olmuş bitmiş olur…” 

(Filibeli Ahmet Hilmi; Tarih-i İslam, s. 535-536)

Hz. Ali (RA), Hayber zaferinde , ayağına mızrak saplanmış. Namaza durayım öyle çıkarın, buyurmuş. Namazı bitirdiğinde, niye çıkarmadıklarını soruyor. Çıktığını hissetmemiş bile, öyle namaz ki?

"Kim iki rekat namazı dünyayı düşünmeden kılarsa hırkamı ona vereceğim"

diyen Peygamber Efendimize, yine Hz. Ali, iki rekat namazı dünyayı düşünmeden , Allah'ı zikrederek kılar. Peygamber Efendimize kıldığını söylediğinde,

"Hangisini vereyim Ya Ali, sarıyı mı, siyahı mı?

Sol tarafa selam verirken acaba sarı hırkasını mı, siyahı mı verecek diye bir lahza düşünmüş, mübarek.

Dolayısıyla, zor bir iş, namaz. Ama o yolda cehd etmek, onlar gibi olmaya çalışmak gerek.

Onlar nasıl başarmışlarsa bizde o yöntemleri izleyerek, gafletten kurtulmanın yollarını bulmak gerek.

 

AYETLERLE GENEL DURUM:

1-Gaflet içinde kılmak… maun/4-5.. yazıklar olsun o namaz kılanlara

2-Huşu içinde kılmak… muminun/1-2…felaha eren müminler, huşu içinde namaz kılarlar.

 

Felaha eren müminler kimlerdir?

Gad eflaha (A), men zekkeha (B)… (91/9)tezkiye olanlar,

Gad eflehal (A), muminun…(C) (23/1-2)

A=B ise

A=C ise

B= C dir.

 

İşte size 2 denklem. Birinci taraflar eşitse B=C olmalı.

Muminler= tezkiye olunanlar, nefsinin, kalbi afetlerini, Allah’ fazlı ve rahmetini alarak temizleyenler, Demek ki mümin olmak kalbi bir durum, kalbi aklamakla ilgili bir olgu.

 

Peki, rahmet ve fazl ne durumda Rabbimizden gelir?( nur-21…)

Konuyu dağıtmadan burada bırakalım. Esas konumuza dönelim. Rabbimiz, fizik olayların sonuçlarını belirli sebeplere bağladığı gibi, gayp te cereyan eden olaylarında belirli şartlara ve sebeplere bağlı kılmıştır ki bunların toplamı sünnetullahı oluşturur.Allahın rahmeti üzerine olsun demekle sadece temennide bulunuruz. Rahmet, batını bir sonuç, Rabbimizden gelmesi bizim kalbi durumumuzla ilgili. Kalbi şartları biz içten oluşturacağız, Rabbimiz bize rahmetini, fazlını, salavatını, bereketini, nimetini, ihsanını gönderecek.

 

KISSALARLA GENEL DURUM:

  1. Gaflet içinde Olmak… 2-Gafletten uzak Olmak…

Abdülhalik Gucduvani Hz., Mekke’de iki olayı,” Rabbim müşahede ettirdi”,

 

  1. Olayda, Kâbe’nin örtüsüne ellerini dayamış tüccar hacının (!), kalbinin metre ile, kumaş ile, para ile uğraştığını,

  2. Olayda, dükkânında kumaş satan tüccarın kalbinin ise, Allah zikrinden bir an olsun bile ayrılmadığını.

 

SONUÇ:

Namaz kılmada veya diğer ibadetlerde asıl olan kalbi durumdur.

Kalp; ya Dünya ile beraberdir… Gafletteyiz.

Kalp; ya Allah’la beraberdir… Uyanık haldeyiz.

Kalp ne durumda huzur bulur?

Dünya ile mi, Allah ile mi? … “ Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur, doyuma ulaşır.” Rad-28

 

Zikir nedir?

Rabbinin ismiyle zikret, …” Muzemmil-8

( Zikirle ilgili ayetler: Ahzap-41, Nisa-103, Zuhruf-36, Furkan-29, Mücadele-19, …)

 

 

REÇETE: (gafillikten kurtulma reçetesi)

 

  1. GAFLETTEN KURTULMAK

KALBİN HUŞU İÇİNDE olması lazım. (23/1-2)

Kalbin huşuya erişebilmesi, Rabbinden istiane isteyebilmesi için, kişilerin, Rablerine dünyada yaşarken ruhlarının mülaki olacağına, öldükten sonra da ruhlarının Allah’ a döneceğine inanmaları gerek…2/45-46…

( Mutu en gable temutu,,, ölmeden evvel ölünüz. Hadisi Şerif)

Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek DUA edin,

Allah; KALBİ, GAFLET içinde olanların duasını kabul etmez. Hadisi Şerif)

Demek ki, Duanın kabul edilme şartlarından birisi de kalbin gaflet içinde olmamasıdır.

 

  1. GAFLETTEN KURTULMAK

ALLAHI ZİKRET mek gerek.

Sabah ve akşam vakitlerinde Rabbini kendi kendine, …hafi(gizli) zikret. Ve GAFİLLERDEN OLMA”…Araf/205

 

  1. GAFLETTEN KURTULMAK

TERCİH DÜNYA DEĞİL, ALLAH OLMALI.

İrade Allah’ a ulaşmayı dilemeli, önceliğimiz dünya değil, Allah olmalı

Dünya hayatından razı olup, Allah’a ulaşmayı dilemeyenler, AYETLERDEN GAFİL”

(yunus-7), 3-14, 9-24, 18/28-46…tercihimizin dünya değil, Allah olması gerektiğini Rabbimiz öğütlüyor.

 

4-GAFLETTEN KURTULMAK;

Olaylara, Allah’ın bak dediği pencereden bakmakla, ölç dediği ölçü aleti ile ölçmekle mümkün.

Allah’ın; semi, basar, fuad hassalarımız açması ile mümkün.

Rabbimizin; hakkı batıldan ayıracak Furkanlar vermesiyle mümkün.

(enfal/29…ey amenu olanlar takva sahibi olursanız, Allah size Furkanlar verir…

 

Takva sahibi olmanın koşulu; münib olmakla, enabe, yunib, Allah’a kalbi yönelmekle, Allah’ a dönüşü kabul edip ruhunu Allah’ a ulaştırmayı dilemekle mümkün.

(rum-30… münibine ileyhi vetteguhu…ona yönel ve takva sahibi ol…)

(şura-13…yehi ileyhi men yunib…ona yöneleni kendisine hidayet eder, ulaştırır.)

 

5-GAFLETDEN KURTULMAK;

Haksız yere kibirlenmek,

Ayetlere inanmamak,

Rüşd yolunu benimsememek, (irşadı ve nefis tezkiyesini kabul etmemek)

Gay yolunu, yol olarak benimsemek

(Araf-146…Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri, ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler, ona inanmazlar. Rüşd yolunu görseler, onu yol edinmezler, gayy yolunu yol edinirler. Bu onların ayetlerimiz yalanlamaları ve ondan GAFİL OLMALARI SEBEBİYLEDİR.

 

6- BÜYÜK RESMİ GÖRMEMEK,

DETAYLARDA KAYBOLMAK,

BİZİ GAFLETTE BIRAKIYOR.

 

Saatler ilerlemiş ben durmuşum,

Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum

 

Anladım işi, sanat; Allah’ı aramakmış

Marifet bu, gerisi yalnız çelik, çomakmış……Necip Fazıl”

 

Ol mahiler ki derya içredirler, deryayı bilmezler.”

 

Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır

Dünya uyanıkken, uyumak, maskaralıktır…Mehmet Akif”

 

Yazıklar olsun, düşmanı uyanıkken gözlerini yuman GAFİLLERE”

 

7- GAFLETİN KALPLE İLGİLİ OLDUĞUNA DAİR BİR ŞİİRLE

Sözümüze nokta koyalım.

 

GAFLET uykusundan yatar uyanmaz

Can gözü kapalı gafilan çoktur

Hak sözü dinlemez asla inanmaz

Kalbi çürük fesat cahilan çoktur

 

Mürşid-i Kâmil’e vermez özünü

GAFLET uykusundan açmaz gözünü

Taştan katı beter söyler sözünü

Nefsiyle oynaşan pehlivan çoktur

 

Genç çaptan herkesi mest olur sanma

Her kurban derisin post olur sanma

Her yüze güleni dost olur sanma

İçi kafir dışı Müslüman çoktur

 

Yazar: DÜNDAR ARSEVEN

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı