Osmanlı Kültürünü Yaşatma DerneğiOsmanlıdan HikaylerII. ABDÜLHAMİD HAN VE HİCAZ DEMİRYOLU PROJESİ

II. ABDÜLHAMİD HAN VE HİCAZ DEMİRYOLU PROJESİ:

13719 readings

II. ABDÜLHAMİD HAN VE HİCAZ DEMİRYOLU PROJESİ:

Osmanlı Devleti`nin en sıkıntılı döneminde, devleti 33 yıl boyunca izlediği ince siyasî taktiklerle tek karış toprak kaybetmeden idare etmeye muvaffak olan II. Abdülhamid`in yıllarca düşlediği bir projesi vardı. Bu proje; İslâm Alemi’ni atardamarlar gibi birbirine bağlayacak olan ve hayalleri zorlayan Hicaz Demiryolu Projesi`ydi.

II. Abdülhamid Han`ın, Arap Yarımadası’nda Osmanlı`nın siyasî hakimiyetini pekiştirmek, mukaddes toprakları ziyaret etmek isteyen Müslümanlar’ı tehlikelerden korumak ve en önemlisi de Hac yolculuğunu kolaylaştırmak için hazırlattığı Hicaz Demiryolu Projesi; bütün devlet erkânı ve ihtisas sahibi insanlar tarafından gerçekleştirilmesi imkansız bir rüya gibi algılandı.

II. Abdülhamid Han ise ellerini semaya açtı; Allahû Teâla ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den bu hayırlı projenin gerçekleşmesi için yardım istedi. Hicaz Demiryolunun inşası için emir verdi. Emrin ardından, Cezayir`den Tunus`a, Güney Afrika`dan Amerika`ya, Hollanda`dan Singapur`a, Rusya`dan Çin`e, Fas`dan Mısır`a, Hindistan`dan Cava`ya, Sudan`dan Balkanlar`a, Kıbrıs`dan Viyana`ya, Almanya`dan Bosna`ya, Fransa`dan İran`a  kadar bütün Müslüman halktan yardımlar yağmaya başladı. Bu yardımların arkasından Osmanlı neferleri ile Mühendislik Mektebi öğrencileri kolları sıvadı. Bu proje ile II. Abdülhamid Han, siyasî bir dehâ olduğunu ispatladı.

1 Eylül 1900 tarihinde temelleri Şam`da resmî bir törenle atılan Hicaz Demiryolu Projesi, Avrupalılar tarafından “başarılması imkânsız fantezi” olarak dünya kamuoyuna lanse edilse de, Müslümanlar tarafından büyük bir teveccüh görerek desteklendi.

Daha ilk yıllarda bağışların tutarının yirmi milyon frangı bulması, Batı medyasının da gözlerini buraya çevirmesine ve bu konuyu sürekli gündemde tutmasına sebep oldu. Bir siyaset dehası olan II. Abdülhamid, Hicaz Demiryolları Projesi’ne teşvik için, 5 ila 50 altın arasında bağış yapanlara nikel, 50 ila 100 altın arasında bağış yapanlara gümüş ve 100 altından fazla bağış yapanlara da altın madalyalar takdim ederek, hayırseverleri manen taltif etti.

Rumeli, Anadolu, Bağdat, Kahire ve Kudüs Demiryolları`nı, Fransız, Alman ve İngilizler’e inşa ettiren II. Abdülhamid’in, Gül Yurdu’na varacak olan Hicaz Demiryoluna gayri Müslim teri akmasına gönlü razı olmadı ve bu projeyi bizzat öz kaynaklardan yaptırdı. “Mukaddes Yolculuk” adıyla anılan Hicaz Demiryolu Projesi`nde, 7500 Osmanlı askeri, maaşlı ve bir yıl erken terhis edilecek statüde çalıştırıldı. Demiryolunun inşaatında, amele-i mükellefe denilen yöre halkının yanı sıra Avrupalı ustalar da çalıştırıldı.

 

Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i rahatsız etmemek için...

Sultan II. Abdülhamid Han, Hicaz Demiryolunun inşasında Medine-i Münevvere`nin 20 kilometre yakınına gelindiğinde Peygamber Efendimiz (S.A.V) rahatsız olmasın diye Medine`nin merkezine kadar raylara keçe döşetti ve trenin raylar üzerinden geçmesi ile çıkacak sesleri engelletti. 

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı