SULTAN 2. MURAD 1403-1451

4443 readings

SULTAN 2. MURAD

Doğum / Ölüm: 1403-1451
Saltanat Süresi: 1421-1444/1446-1451 

Halkının kendisine karşı duyduğu sevgi ve tazimden dolayı, Koca Murad Bey, Koca Murad Gazi isimleriyle andığı, ince ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyetli yüksek bir devlet adamıydı. İlme ve âlimlere çok hürmet edip evliyaya izzet ve ikramda kusur etmediği için, memleketi âlim ve evliya yurdu oldu. Herkesin duasını aldı. Mürşidi, Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri'ydi.

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı