SULTAN 3. SELİM 1761-1808

4934 readings

SULTAN 3. SELİM

Doğum / Ölüm: 1761-1808 
Saltanat Süresi: 1789-1807 28.


Osmanlı padişahı olan III. Selim, III. Mustafa'nın oğludur. Amcası I. abdülhamid ölünce tahta çıktı. Saraydaki altın ve gümüş eşyaları eritip para bastırarak, ekonomik durumu düzeltmeye çalıştı. Islahat hareketlerine girişti Nizam-ı Cedid adı altında, yeni bir ordu kurdu. Osmanlı tarihinde ilk kez, Londra'ya, Paris'e, Viyana'ya elçiler atadı. Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirildi.

Share