SULTAN 4. MUSTAFA 1779-1808

4826 readings

SULTAN 4. MUSTAFA

Doğum / Ölüm: 1779-1808
Saltanat Süresi: 1807-1808

1 yıl 2 ay gibi kısa bir süre tahtta kalan IV. Mustafa'nın padişahlığı, kendisini tahta çıkaran Alemdar Mustafa Paşa'nın isyanıyla uğraşmakla geçti. Sonunda Alemdar Mustafa Paşa tarafından, tahttan indirilerek yerine II. Mahmut geçirildi.

Share