SULTAN ABDÜLMECİD 1823-1861

5173 readings

SULTAN ABDÜLMECİD


Doğum / Ölüm: 1823-1861
Saltanat Süresi: 1839-1861

Babasının ölümü üzerine, henüz 17 yaşında iken tahta geçen Abdülmecit, saltanatının dördüncü ayında, ilan ettiği Gülhane Hatt-ı Hümâyûn'u nedeniyle, dönemine Tanzimat dönemi denir. 1856'da Tanzimat Fermanı'na ek olarak, Islahat Fermanı'nı da ilan etti. Döneminde dış ve iç borçlanmalar giderek çığ gibi büyüdü.

Share