KÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMAN 1495-1566

5165 readings

KÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMAN

Doğum / Ölüm: 1495-1566
Saltanat Süresi: 1520-1566

Osmanlı Sultanları'nın onuncusu Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, ismini Kur'ân-ı Kerîm'de geçen Hazreti Süleyman'ın isminden aldı. Kânûni lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar, Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakablarını verdiler. Kanûni Sultan Süleyman Han, evliyalara mürşidlere çok hürmet eder, izzet ve ikramlarda bulunurdu. Sümbül Efendi ve talebesi Merkez Efendi'ye, Ubeydullah-ı Ahrâr Hazretleri'nin halifelerinden Baba Haydar'a ve İstanbul'daki diğer evliyaya çok hürmet gösterirdi. Allah dostlarına danışmadan hiçbir iş yapmaz, Allah dostlarının nazarlarını üzerinden eksik etmezdi. Her Osmanlı padişahı gibi Kânûnî Sultan Süleyman da kul hakkına riayet eder, ahirette kendinden hesab sorulmasından çok korkardı. Eşsiz bir adalet duygusuna sahipti. Mürşidi Yahyâ Efendi Hazretleri'ydi.

Share