SULTAN 3. MURAD 1546-1595

4418 readings

SULTAN 3. MURAD

Doğum / Ölüm: 1546-1595
Saltanat Süresi: 1574-1595

Osmanlı'nın içinde bulunduğu gerileme dönemine rağmen fetihler gerçekleşmiş, Lehistan krallığı ve Fas Sultanlığı onun zamanında Osmanlı himayesine girmişti. İran Azerbaycanı tamamiyle feth edilmiş, Hazar Denizi'nde hakimiyet oluşturulmuştu. III. Murat, Muradî mahlasıyla şiirler de yazmıştır.

Share