SULTAN 3. MEHMED 1566-1603

4116 readings

SULTAN 3. MEHMED

Doğum / Ölüm: 1566 - 1603
Saltanat Süresi: 1595-1603

Eğri Seferi ve Haçova Meydan muharebesi zamanında gerçekleşmiş. Haçovada büyük bir zafer kazanılmıştır. Kazanılan büyük zaferlere rağmen III. Mehmet döneminde, Osmanlı'nın artık duraklama dönemine girdiği hissedilir. III. Mehmet'in mahlas ve lakapları: Adlî, Eğri Fatihi ve Gazi'dir. Osmanlı devlet yönetimine karşı çıkan ayaklanmalar (Celalî isyanları) sebebiyle, III. Mehmet devrinde devlet, ağır yaralar almıştı.

Share