SULTAN 1. AHMED 1590-1617

4297 readings

SULTAN 1. AHMED

Doğum / Ölüm: 1590-1617
Saltanat Süresi: 1603-1617

Osmanlı padişahlarının on dördüncüsüdür. On dört yaşında padişah olup, on dört sene hükümdarlık yapmıştır. Kaynaklar, I. Ahmet'in çok genç yaşta tahta geçmesine rağmen, bilgili ve becerikli bir hükümdar olduğunu yazar. Medrese, imaret, akıl hastanesi içeren altı minareli Sultan Ahmet Camii'ni inşa ettirmiş, Mekke ve Medine'de hayır eserleri yaptırmıştı. Zamanında devlet içindeki olumsuzlukları, entrikaları ve çekişmeleri farkederek ciddi tedbirler almıştı. Bahtî mahlasıyla şiirler yazan, I.Ahmet'in kendisine ait bir divanı da vardır. Lakabı Gazi'dir.

Share