SULTAN 1. MUSTAFA 1592-1639

5170 readings

SULTAN 1. MUSTAFA

Doğum / Ölüm: 1592-1639
Saltanat Süresi: 1617-1618/1622-1623

Kardeşi Sultan I. Ahmet'in ölümünden sonra, 25 yaşında tahta çıkarılmış, 96 gün sonra indirilmiş, 
Genç Osman'ın katlinden sonra yeniden tahta çıkarılmış ve 1 yıl 3 ay 22 gün tahtta kalmıştır. 
Giderek bozulmaya başlayan devlet yönetimi, iyice çığırından çıkmıştı. Kösem Sultan'ın entrikaları, rüşvetler, iltimaslar..... Devlet ileri gelenlerinin toplanıp aklen hasta olduğu düşünülen padişahı hal'e karar vermesiyle I. Mustafa, ikinci defa tahttan indirilmişti.

Share