SULTAN 4. MURAD 1612-1640

4976 readings

SULTAN 4. MURAD

Doğum / Ölüm: 1612-1640
Saltanat Süresi: 1623-1640


Annesi Kösem Sultan, babası I. Ahmet'tir. 11 yaşında tahta çıktığında, devlet işleriyle daha çok annesi ilgileniyor gibiydi; ama o da Genç Osman gibi çabuk olgunlaştı. Annesini devlet yönetiminden uzaklaştırdı. Devletin kötüye gidişini, saraydaki entrikaları, bozulan ahlâkı büyük ve müthiş bir şiddetle durdurmaya çalıştı. Revan'a ve Bağdat'a fetihler düzenledi. 1638'de Bağdat'ı fethederek "Bağdat Fatihi" ünvanını aldı. Saltanat sürdüğü 7.5 yıl içinde, devlet otoritesinin üzerinde hiçbir kuvvet olamayacağını gösterdi. Musikiye de düşkünlüğü olan IV. Murat'ın aynı zamanda besteleri de vardır.

Share