SULTAN 1. İBRAHİM 1615-1648

5521 readings

SULTAN 1. İBRAHİM

Doğum / Ölüm: 1615-1648
Saltanat Süresi: 1640-1648


Annesi Kösem Sultan, babası I. Ahmet'tir. Döneminde Girit fethedilmiştir. Saltanatı, sekiz yıl altı ay sürmüş; Şeyhülislam ve askerî erkanın hareketiyle çıkan büyük bir isyanda azledilmiş ve yerine IV. Mehmet tahta çıkarılmıştır.

Share