SULTAN 2. SÜLEYMAN 1642-1691

4627 readings

SULTAN 2. SÜLEYMAN

Doğum / Ölüm: 1642-1691
Saltanat Süresi: 1687-1691


Hükümdar olduğunda 45 yaşındaydı. Padişahlığının ilk yılları, bozulmuş devlet düzeni ve askerî yenilgilerin verdiği sıkıntılarla geçti. Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'yı sadrazam yaptı ve kaybedilen topraklar, yeniden ele geçirilip büyük zaferler kazanıldı. II. Süleyman iyi bir hattat ve nazik bir hükümdardı. 49 yaşında iken 1691'de Edirne'de öldü.

Share