SULTAN 2. MUSTAFA 1664-1703

4707 readings

SULTAN 2. MUSTAFA

Doğum / Ölüm: 1664-1703
Saltanat Süresi: 1695-1703


Sultan IV. Mehmet'in oğlu olan II. Mustafa, 31 yaşındayken amcasının ölümü üzerine tahta geçti. İyi bir eğitim görmüştü. 1695'te Avusturya seferine çıktı. Bir çok yeri fethederek geri döndü. 1696'da bir kez daha Avusturya seferine çıkıp, yine büyük zaferler kazandı. 1697'de çıktığı üçüncü sefer, yenilgiyle sonuçlanıp Karlofça Anlaşması imzalandı. Bu sırada ülke içinde çalkantılar yaşanıyordu. Asker ve halk, birlikte isyan çıkardı. İsyanı bastıramayacağını düşünen II.Mustafa, saltanatı küçük kardeşi III. Ahmet'e bırakarak tahttan indi.

Share