SULTAN 3. AHMED 1673-1736

5383 readings

SULTAN 3. AHMED

Doğum / Ölüm: 1673-1736
Saltanat Süresi: 1703-1730

III. Ahmet'in padişahlığının ilk döneminde, pek çok iç huzursuzluklar, savaş sıkıntıları ve başarısızlıklar yaşandı. Padişahlığının ikinci dönemi ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın sadarete geçmesiyle başlayan "Lale Devri'dir". III. Ahmet, yazı sanatıyla uğraşmış, müzik sanatıyla yakından ilgilenmiş ve "Necip" mahlasıyla şiirler yazmıştır. Patrona Halil isyanıyla tahttan indirilen III. Ahmet, tahttan indirildikten altı sene sonra, 63 yaşında ölmüştür.

Share