SULTAN 1. MAHMUD 1696-1754

5082 readings

SULTAN 1. MAHMUD

Doğum / Ölüm: 1696-1754
Saltanat Süresi: 1703-1730


I. Mahmut, II. Mustafa'nın büyük oğludur. Zamanında içte asayiş ve emniyet, dışta askerî başarılar kazanıldı. Bu sebeple I. Mahmut, "Gazilik" ünvanı da aldı. Memleketin her yerine kütüphaneler kuruldu. Patrona Halil isyanıyla, faaliyeti durdurulan matbaa, yeniden faaliyete geçirildi. Ordunun yenilenmesi için çaba sarfedildi. Ülke tarihindeki ilk kağıt fabrikası, onun emriyle Yalova'da kuruldu. Bilim ve sanat adamlarına hürmet gösterdi. 1754'te 59 yaşında öldü.

Share